رمز خود را فراموش کرده اید؟


چنانچه رمز خود را فراموش کرده اید؟:

  1. ایمیل خود را وارد کنید
  2. دکمه "ارسال کد بازیابی رمز" را بزنید
  3. یک ایمیل حاوی یک کد 6 رقمی برای شما ارسال می شود.
  4. ایمیل خود را چک کنید تا این کد را بدست آورید. ممکن است لازم باشد چند دقیقه ای برای دریافت ایمیل منتظر بمانید. اگر ایمیل را دریافت نکردید پوشه های 'Spam / Bulk' خود را نیز چک کنید.
  5. کد 6 رقمی را در جعبه "کد بازیابی کلمه رمز " وارد کید.
  6. رمز جدید را انتخاب کنید و دکمه تغییر رمز را بزنید.

   
   
   
حداقل 5 حرف.